Rollen
•  Concept
•  Visual Design lead
Data Pro Certificeringsomgeving
Data Pro is een gedragscode ontwikkeld door Nederland ICT. Deze code beschrijft hoe correct om te gaan met persoonsgegevens als data-processor. Dit zijn ICT-bedrijven die in opdracht van anderen persoonsgegevens verwerken. Binnenkort komt er een tool om jezelf als ‘verwerker’ te toetsen aan de AVG (de Nederlandse GDPR).

Ik heb gewerkt aan de visuele stijl & structuur waarbinnen het platform kan functioneren. De uitdaging lag hem in het combineren van de Nederland ICT huisstijl en het bepalen van hiërarchie van de tool binnen deze organisatie. En het maken van een helder grid om de complexe interface-elementen een plek te geven.

Gemaakt bij Fonkel. 
_
_
Proces
_

volgende cases

Back to Top